Warsztaty Terapi Zajęciowej przy O.P.S. w Legionowie

arsztaty Terapi Zajęciowej przy O.P.S. w Legionowie

Uczniowski klub sportowy "KUSY"

rekomendacja

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Józefowa

rekomendacja

Koło śpiewackie "Harfa"

rekomendacja

Podziękowanie szóstoklasistów

rekomendacja

Porozumienie związków zawodowych

rekomendacja